ביקשנו מטוביה שיינפלד (מפתח תוסף UA אתרים) שיסייע לעשות סדר בכל מה שקשור ב – הנגשת אתרי אינטרנט – תהנו:

הצהרת נגישות הינה חובה לפי תקן WCAG 2.0  וככפוף לדרישות החוק בישראל.  חייבת להופיע בכל אתר אינטרנט, לא משנה מה גודל האתר,  אם האתר עבר תהליך הנגשה הוא מחויב להופיע עם הצהרת הנגישות. הצהרת הנגישות צריכה להרחיב על אפשרויות ההנגשה שבוצעו באתר, מה כלל תהליך ההנגשה. בנוסף, חשוב לציין בהצהרת הנגישות את פרטי איש קשר של רכז הנגישות האחראי לנגישות בארגון ובמקרה של הערה יהיה ניתן לפנות אליו ולקבל טיפול בהתאם.

מטרתה של הצהרת הנגישות היא לאפשר לאנשים עם מוגבלויות אשר יכנסו לאתר שלכם לקבל פרטים רלוונטיים בעד הנגישות באתר ולהכיר את תפעול הפונקציות הקיימות באתר. במידה וישנם חלקים שלא הונגשו באתר מסיבה כלשהי כמו פטור יש לציין זאת ולאפשר לאנשים עם מוגבלויות לקבל חלופה אלטרנטיבית במקום ולכן חשוב מאוד שאותו אתר יציין את דרכי הפנייה אליו גם בהצהרת הנגישות.

פיתוח נגיש

טפסים

1. לכל שדה קלט חייב שיהיה תגית LABEL מקושרת אליו. אם לא ניתן לקשר תגית LABEL לשדה אז יש להשתמש במאפיין ARIA-LABEL

2. לכל הודעת שגיאה יש להוסיף את המאפיין הבא: role=”alert”

3. לכל הודעת הצלחה בשליחת הטופס יש להוסיף את המאפיין הבא: role=”alert”

קישורים

1. כל קישור חייבת להיות אפשרות להפעלה בעזרת מקש ENTER.

2. לכל קישור חייב להיות טקסט שמתאר אותו.

3. אם בתוך הקישור ישנה תמונה, חובה לתת לה תיאור בעזרת מאפיין ALT.

כפתורים

1. חשוב שיהיה ברור מה מטרת הכפתור בעזרת מאפיין VALUE או טקסט בתוך הכפתור או בעזרת מאפיין Aria-label.

2. חשוב לוודא שניתן להגיע לכפתור בעזרת ניווט מקלדת.

3. מומלץ ונכון להשתמש רק בקוד HTML תקני.

4. אם לא משתמשים בקוד HTML תקני ליצירת כפתורים (למשל: משתמשים בתגית DIV ככפתור) יש לתת לכל כפתור שכזה מאפיין TABINDEX=0

5. יש לוודא שהכפתור חייבת להיות אפשרות להפעלה בעזרת ENTER.

תפריטים ותתי תפריטים

1. יש לוודא שניתן להגיע לתתי התפריטים בעזרת הקשה על מקש TAB במקלדת.

2. יש לוודא שניתן להפעיל את הקישורים בעזרת מקש ENTER.

3. יש לוודא שניתן להבין איפה נמצאים בעת ניווט מקלדת (:focus, :focus-visible)

HTML תקני

1. יש להשתמש כמה שאפשר בHTML תקני.

2. בעת שימוש ברכיבים מוכנים מראש, יש לוודא את רמת הנגישות שלהם

רכיבים צד ג’

1. יש לוודא מול הספק שמקבלים גרסה שהיא נגישה.

2. אם השירות צד ג’ (כל גורם המספק קוד משלו לאתר) הוא קריטי לקבלת השירות או מוצר מצד הלקוחות והשירות עצמו אינו נגיש – אין להשתמש בו.